Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding: Als je gaat scheiden hebben jij en je (ex) partner volgens de wet recht op een deel van elkaars pensioen. Dit noemen we “pensioenverevening”. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Wat wel kan is dat jullie bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden ervoor hebben gekozen geen pensioenverevening toe te passen bij scheiding.

 

Het gaat daarbij om:

  • Het ouderdomspensioen
  • Het partnerpensioen ook wel nabestaandenpensioen genoemd.

Pensioen bij echtscheiding

Iedereen heeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten en wordt “pensioenverevening” genoemd. Je krijgt dit deel van je ex-partners ouderdomspensioen als hij/zij met pensioen gaat, zolang jullie beiden leven. Als je overlijdt, krijgt je ex zijn of haar deel weer erbij. Als je ex overlijdt, stopt de uitkering en krijg je mogelijk dan wel een bijzonder nabestaandenpensioen.
Als je de scheiding binnen 2 jaar bij de pensioenuitvoerders meldt, hoeven jullie niets onder elkaar te regelen, want de pensioenuitvoerders betalen het ouderdomspensioen dan rechtstreeks aan je uit.
Op je jaarlijkse pensioenoverzichten staat precies wat je hebt opgebouwd. Mocht je deze niet kunnen vinden, kan je altijd kijken op mijn pensioen overzicht .

Afwijken van wet pensioenrechten bij echtscheiding

Je hebt de mogelijkheid om samen te besluiten af te wijken van de wettelijke regeling van pensioenverdeling. De meest voorkomende zijn:

  • Afwijkende duur of het percentage bij verevening; je kiest voor een langere of kortere termijn dan de duur van het huwelijk of voor een andere verdeling bijvoorbeeld 60/40 i.p.v. de standaard 50/50 verdeling.
  • Conversie; dit betekent ‘omzetting’. Als de pensioenuitvoerder hiermee akkoord gaat wordt het aandeel in het ouderdomspensioen samen met de waarde van het bijzondere partnerpensioen voorgoed omgezet in één zelfstandig pensioenrecht. Dat pensioen gaat dan in op je eigen pensioendatum. Nadeel is dat er geen nabestaandenpensioen meer is. Bij conversie doet u namelijk definitief afstand van het pensioen.
  • Niet verdelen; je ziet af van pensioenverdeling en houdt ieder volledig de eigen pensioenaanspraken.

pensioen-2

Bijzonder nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene partner krijgt als de ander overlijdt. Wettelijk is bepaald dat al het partnerpensioen opgebouwd tot de scheiding of het geregistreerd partnerschap naar je ex-partner gaat; dit heet dan het bijzonder partnerpensioen. Je kan ook recht hebben op partnerpensioen van je ex bij beëindigen samenwonen. De hoogte hangt niet af van de duur van je huwelijk of de tijd dat je hebt samengewoond. Dat is anders dan bij het ouderdomspensioen.
Je kan net als bij het ouderdomspensioen afzien van het nabestaandenpensioen, maar dit is wel per pensioenuitvoerder afhankelijk. Dit moet je apart regelen, want anders wordt het automatisch door de gemeente doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Pensioen en echtscheiding: een mediator kan helpen

Alle keuzes hebben voor- en nadelen. Wat bij jullie past is afhankelijk van persoonlijke voorkeur maar ook van jullie feitelijke situatie. Het wel of niet verevenen van het pensioen kan bijvoorbeeld ook consequenties hebben als je een huis wilt kopen.

De wettelijke regelingen zijn ingewikkeld, en er zijn aan een aantal mogelijkheden. Komen jullie er samen niet uit dat kan ik jullie als mediator hierbij helpen. Ook zorg ik dat alle afspraken op een goede en duidelijke manier worden vastgelegd in het convenant of vaststellingsovereenkomst.

 

klik hier om contact op te nemen
Top