Indexering alimentatie 2019

Indexatie Alimentatie 2019 is 2%

Ontvangt of betaalt je alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. Het indexpercentage wordt jaarlijks door de Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld. Dit percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

kinderalimenatie

 

 

Wat als we vergeten te indexeren?

Je kunt de indexatie nog tot 5 jaar terug verrekenen. De verjaringstermijn is 5 jaar. Het tegoed ouder dan 5 jaar is daarmee vervallen.

Waarom wordt alimentatie geïndexeerd?

Kosten stijgen, denk daarbij aan inflatie, hogere woonlasten, energiekosten e.d. De overheid bepaald de jaarlijkse verhoging aan de hand van de cao-lonen. Zelfs als je geen salaris verhoging hebt ontvangen van je werkgever is indexatie verplicht.

Hoe berekenen jullie het nieuw bedrag?

Jullie weten nu het percentage maar hoe nu verder? Het LBIO heeft op haar website een handige rekentool. Hier kan je, ook met terug werkende kracht, het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Related posts

Care4kids beurs

10 juni 2018 is het zover! De eerste Care4kids beurs. De beurs is opgezet...

Sinterklaasgedicht

Het is alweer die speciale feestmaand van het jaar, daarom staan de Sint en...

Prettige feestdagen!

Sinterklaas is weer in het land, een spannende tijd voor kinderen. Schoen zetten, cadeautjes...

Comments are currently closed.

Top