Kinderalimentatie omhoog : uitspraak hoge raad

Op 01-01-2015 is er een nieuwe wet aangenomen, “wet hervorming kindregelingen”, daarbij verviel het fiscale voordeel als je kinderalimentatie betaalde en werd het kindgebonden budget flink verhoogd tot het maximum van €3.050,- per jaar.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte die volgt uit de levensstandaard van voor de scheiding. In tweede instantie wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om aan de behoefte van het kind te voldoen. De alimentatie kan nooit hoger worden dan draagkracht van de alimentatieplichtige.

De expertgroep alimentatie heeft bepaald dat het kindgebonden budget in zijn geheel van de kind behoefte moest worden aftrokken,  er werd dus door het kindgebonden budget een groot deel van de behoefte van het kind vervuld. Dit betekent dat de behoefte aan alimentatie lager werd en dat leidde er in sommige gevallen zelfs toe dat er helemaal geen alimentatie door de niet-verzorgende ouder betaald hoefde te worden.

Veel advocaten, mediators en ouders hadden moeite met bovenstaande regeling. Er zijn verschillende rechtszaken aangespannen omdat ze het niet eens waren met de nieuwe manier van alimentatie berekenen.

Op 09-10-2015 heeft de hoge raad uitspraak gedaan: het kindgebondenbudget zal niet worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Volgens de hoge raad is het nooit de bedoeling geweest dat het kindgebondenbudget van de behoefte moest worden afgetrokken en is de wet door de expertgroep anders geïnterpreteerd.

Wel moet het kindgebonden budget meegenomen worden met het vaststellen van het  inkomen voor de moeder en/of vader die deze ontvangt.

 

44202257_m (1)Wat betekent deze uitspraak voor jullie?

Mochten jullie dit jaar een kinderalimentatie bedrag hebben afgesproken komt deze mogelijk in aanmerking voor een herziening. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de alimentatie flink verhoogd wordt.

 

 

Willen jullie meer informatie of weten welke afspraken jullie kunnen maken? Neem gerust contact op.

Related posts

Care4kids beurs

10 juni 2018 is het zover! De eerste Care4kids beurs. De beurs is opgezet...

Sinterklaasgedicht

Het is alweer die speciale feestmaand van het jaar, daarom staan de Sint en...

Prettige feestdagen!

Sinterklaas is weer in het land, een spannende tijd voor kinderen. Schoen zetten, cadeautjes...

Comments are currently closed.

Top