Co-ouderschap

Co-Ouderschap is een veel gehoorde term, maar wat is co-ouderschap eigenlijk?

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschaps-regeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.
Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.
De manier waarop jullie dit indelen mogen jullie zelf bepalen.

 

 

co-ouderschap1

Er zijn gezinnen waarbij de kinderen de ene week bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Hierbij is wel het nadeel dat je je kinderen een week lang niet ziet. Dat kan er lang zijn voor jullie en voor jullie kinderen. Vaak kiezen ouders ervoor op de week op te delen ; bijvoorbeeld drie dagen van de week bij de moeder, daarna 4 dagen bij de vader enz..
Natuurlijk is de manier waarop jullie de week indelen ook afhankelijk van jullie werk en wensen.
Een van de kenmerken van co-ouderschap is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken van de kinderen. De kinderen maken deel uit van 2 huishoudens en wonen om en om bij jou en je ex-partner.

Past co-ouderschap bij ons?

De belangrijkste voorwaarde om co-ouderschap tot een succes te maken is dat jullie een goede communicatie moeten hebben en dat overleg mogelijk is.
Hierbij moeten jullie beiden de juiste instelling hebben en bereid zijn om elkaar nog regelmatig te zien en te spreken. Daarnaast is de mening van de kinderen belangrijk. Zij zijn degene die “heen en weer” moeten.
Sommige kinderen kunnen er niet tegen dat ze geen vaste plek hebben, andere kinderen vinden dit geen probleem. Het is van belang dat de kinderen er geen ernstige negatieve gevolgen van ondervinden. Houd er rekening mee dat naarmate de kinderen ouder worden, zij steeds meer zelf zullen gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.
Co-ouderschap kan op verschillende manieren toegepast worden. Het is aan jullie om de best passende vorm te kiezen. Co-ouderschap kent zowel voor- als nadelen. Bespreek deze en weeg samen af of Co-ouderschap bij jullie past.

Voordelen van Co-ouderschap

De kinderen hoeven niet te kiezen tussen de ouders; er is dus geen sprake van een loyaliteitsconflict. Dit maakt het voor de kinderen heel prettig.
Door de gelijke verdeling van de zorg en opvoeding vervreemden de kinderen niet van één ouder.
Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
Vader en moeder kunnen allebei veel tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.

Nadelen van Co-ouderschap

Co-ouderschap is zeker niet in iedere situatie een geschikte manier om met de kinderen om te gaan. De nadelen van co-ouderschap zijn:

  • Er zal veel contact moeten zijn tussen vader en moeder.
  • Co-ouderschap kan soms moeilijk te combineren zijn met het werk.
  • De kosten zijn hoger, omdat veel zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij de andere ouder.
  • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, dit kan voor sommige kinderen erg vervelend zijn.
  • Beide ouders zullen bij elkaar in de buurt moeten blijven wonen, omdat school vanuit beide woningen goed bereikbaar moet blijven.

co-ouderschap2

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap hebben beide ouders gelijke kosten voor de kinderen denk hierbij aan wonen, energie en eten. Voor de overige kosten kunnen jullie een kinderrekening openen waar dan naar rato van inkomen een bedrag op wordt gestort voor alle overige uitgaven denk hierbij aan schoolkosten, sport, kleding e.d. Jullie krijgen beide toegang tot de rekening en kunnen afspreken tot welk bedrag er mag worden opgenomen zonder overleg.

 

 

 

 

klik hier om contact op te nemen
Top