Kindbehartiger, geef een kind een stem

Sinds begin 2015 ben ik officieel gecertificeerd kindbehartiger.

Ik werk samen met een groeiende groep kindbehartigers onder de mooie naam Beroepsorganisatie Kindbehartigers.

Wat doet een kindbehartiger

De taak van de Kindbehartiger is om goed te luisteren naar kinderen en wat kinderen zeggen en bedoelen op de juiste wijze te interpreteren en terug te koppelen richting ouders en andere professionals.

De Kindbehartiger heeft de rol van belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen zowel tijdens als na een scheiding vanuit een positieve invalshoek en fungeert als bemiddelende en adviserende partij richting ouders en belanghebbenden waarbij voortdurend vanuit de belangen van kinderen wordt geredeneerd.

Daarnaast zet de Kindbehartiger zich in voor bewust ouderschap tijdens en na de scheiding.Hierbij hanteer ik altijd een neutrale en meerpartijdige houding ten opzichte van alle partijen en heb ik oog en respect voor de loyaliteiten van elk kind en kan ik die voor het kind vertalen naar volwassenen.

geef een kind een stem ; kindbehartiger

Elk kind heeft het recht op een eigen geluid, elk kind verdient steun om die stem te laten horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stappen in het proces

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. De Kindbehartiger zal ook met ouders en eventueel anderen praten. Soms praat de Kindbehartiger eerst met de ouders of bijvoorbeeld een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te bieden.

De Kindbehartiger zet in op bewust ouderschap tijdens en na de scheiding en ondersteunt ouders hierbij.
De Kindbehartiger bespreekt altijd met het kind en met de ouders waarom hij of zij er is en wat de bedoeling is.

Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen en wanneer er dingen zijn die het kind niet wil zeggen, mag dit ook. Ook ouders krijgen de kans om ieder hun verhaal te doen.
Wanneer de Kindbehartiger informatie extern zal moeten delen, zal dit worden uitgelegd.
De Kindbehartiger is er echt om de belangen van het kind te borgen, heeft daarnaast een bemiddelende rol en maakt de vertaalslag van de stem van het kind richting ouders, anderen alsmede het juridisch speelveld. Dit doet de Kindbehartiger middels gespreksvoering en rapportage.

Ik fungeer als bemiddelende en adviserende partij richting ouders en belanghebbenden waarbij ik voortdurend vanuit de belangen van kinderen redeneer.

 

Wat mag je van een kindbehartiger verwachten?

Een kindbehartiger is inzetbaar in een vroegtijdig stadium van de scheiding, rondom het juridische proces en in een later stadium.

Een Kindbehartiger behartigt de belangen van een kind in een scheidingssituatie in lijn met de bepalingen uit het Personen- en Familierecht alsmede het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Een kindbehartiger is niet gebonden aan andere belangen dan die van het kind, in tegenstelling tot veel andere spelers in het professionele veld.

De kindbehartiger neemt een onafhankelijke positie achter het kind in en kan de belangen van partijen goed inschatten en zal te allen tijde trachten te voorkomen dat kinderen in een tussenpositie raken tussen de ouders en/of andere familieleden.

Een Kindbehartiger ervaart de voelsprieten van kinderen en kan hier zorgvuldig op inspringen. Een kindbehartiger heeft als doel kinderen, via een op maat gemaakte aanpak, (terug) in hun kracht te brengen.

Rechten van het kind

De kwaliteit wordt gewaarborgd door de stichting kwaliteit kindbehartiger.

 

 

 

 

 

Wilt u contact opnemen? klik hier

Top