Recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie bij mediation

 

Partneralimentatie is in principe voor iedereen verplicht. Je betaalt het als je ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met jullie levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Het is niet zo dat er altijd partneralimentatie wordt afgesproken, als jullie beiden werken en ongeveer een gelijk inkomen hebben zal er geen behoefte zijn aan alimentatie, maar als 1 van jullie altijd heeft gewerkt en de ander heeft thuis voor de kinderen gezorgd zal er wel behoefte zijn aan alimentatie.

Maar als degene die in eerste instantie behoefte had aan alimentatie gaat samenwonen met een ander vervalt het recht op de alimentatie. Dat is dus per situatie afhankelijk.

Partneralimentatie, hoe wordt dat vastgesteld?

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen.
Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger.

Wat zou de alimentatieontvanger in de ideale situatie aan alimentatie moeten ontvangen om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien rekening houdend met de levensstijl tijdens het huwelijk? Daarna wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatiebetaler. Wat kan hij/zij in feite betalen?

 

shutterstock_141473569

 

Hoe gaat partneralimentatie bij mediation?

Bij echtscheiding mediation wordt een berekening gemaakt voor de partneralimentatie met een speciaal programma om de behoefte en de draagkracht te berekenen.

In mijn praktijk kiezen mensen er vaak voor om de alimentatie samen in onderling overleg vast te stellen. Ik help jullie dan om alle kosten die jullie na scheiding hebben in kaart te brengen. Zoals de huur, hypotheek, boodschappen e.d. Dit doen we aan de hand van een vastelasten overzicht. Zo zien jullie precies wat er na eventuele kinderalimentatie overblijft aan ruimte voor partneralimentatie. Dit geeft vaak meer inzicht dan de standaard berekeningen. En weten jullie allebei precies waar jullie aan toe zijn na scheiding.

Meer informatie

Nieuwe wet partneralimentatie per 01-01-2020

De Eerste kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie moet beperken. Volgens deze nieuwe wet zal partneralimentatie maximaal 5 jaar zijn, in plaats van de huidige 12 jaar. De wet zal vanaf 01-01-2020 van kracht gaan.

Door de raad van staten zijn er wel een aantal uitzonderingen gemaakt op deze wet:

  • Bij huwelijken met kinderen onder de 12 jaar is de maximale alimentatie duur 12 jaar. Is  jullie jongste kind bijvoorbeeld 1 jaar? dan heb je recht op 11 jaar partneralimentatie.
  • Wie langer dan 15 jaar getrouwd is en op het moment van scheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd zal bereik, kan tot die datum aanspraak gemaakt worden op partneralimentatie
  • Ben je boven de 50 en langer dan 15 jaar getrouwd? Dan heb je recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt in 2027.
klik hier om contact op te nemen

Top