Scheiden en kinderalimentatie

Kinderalimentatie is 1 van de onderwerpen waarover wordt gesproken als jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben. Het zijn de kosten van het onderhoud van de kinderen.

Een berekening voor kinderalimentatie is niet eenvoudig er zijn op internet verschillende bereken mogelijkheden te vinden, maar die geven slechts een inschatting en nemen niet alle facetten mee die bij zo’n berekening komen kijken.

Wettelijk verplicht voor de verzorging van de kinderen

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De kinderalimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken.

Kinderalimentatie, hoe stel je dat vast?

Om de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen, worden de zogenoemde “tremanormen” gebruikt. Dat betekent dat er eerst wordt gekeken naar de financiële behoefte van het kind. De levensstandaard zoals die tijdens het huwelijk/relatie was is daarbij het uitgangspunt. Dit wordt de kindbehoefte genoemd

Tremanorm, wat is dat?

De werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) stelt het rapport Alimentatienormen vast, ook wel het Tremarapport of de tremanormen genoemd. Deze norm gaat uit dat het kind moet kunnen blijven leven (financieel gezien) zoals het altijd was.

kinderalimenatieWat doet de mediatior in dit proces?

Bij mediaton bepalen jullie uiteindelijk zelf hoe hoog de kinderalimentatie wordt. Ik help jullie daarbij door eerst een berekening te maken van de kindbehoefte, dit gebruiken jullie als uitgangspunt. Daarna help ik jullie door samen met jullie een overzicht te maken van de maandelijkse vaste lasten na scheiding.

 

Op die manier krijgen jullie het overzicht hoeveel jullie kinderen daadwerkelijk per maand kosten en kunnen jullie, zo nodig, in overleg de kinderalimentatie daarop aanpassen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat jullie beiden na scheiding kunnen rondkomen.

 

klik hier om contact op te nemen

 

 

 

Top